Side-by-side melkstallenDe structuur van de huidige melkveebedrijven is aan het wijzigen. Er moeten steeds meer koeien gemolken worden en dat 365 dagen per jaar en soms nog 3 maal daags ook! Daaruit resulteert de wens naar hogere doorloopsnelheden, verkorte melktijden en besparingen in bijvoorbeeld personeelskosten.

De Side-by-Side melkstal van GEA Farm Technologies voldoet aan deze vragen met op maat gesneden techniek. In een Side-by-Side melkstal zijn er korte loopafstanden voor mens en dier. Dat betekent dus meer koeien die gemolken worden per uur. Met andere woorden, de rentabiliteit van uw melkstal wordt enorm verhoogd. Meer dan ooit is er oog voor het comfort van mens en dier. Om aan de vraag te voldoen van de moderne melkveebedrijven, heeft GEA Farm Technologies een breed assortiment van Side-by-Side melkstallen.

Melkstalsystemen
Het melkstaltype Global 90i beschikt over individuele indexering van de koeien op de melkplaats. Hierdoor kunnen de koeien individueel van de melkplaats worden losgelaten. De bediening van de ingangsdeuren en de fronthekken gebeurt pneumatisch. Groepsindexering vindt plaats in de Comfort Top stallen.

Modulair systeem
Iedere melkstal van GEA Farm Technologies is opgebouwd uit modules. Dankzij perfect op elkaar afgestemde componenten zijn systeemuitbreidingen van welke aard ook moeiteloos en kostengunstig uit te voeren.