Apollo

Apollo

Dit product, het eerste in zijn soort, bevat gepatenteerde technologie voor het automatisch toepassen van post-dip via de kop van de tepelvoering aan het eind van het melken en automatische naspoeling na het afnemen. Dit zorgt voor een superieur melkproces.

Het is een feit dat automatisering de kans op menselijke fouten kan verkleinen, arbeidsinspanning en ondoelmatigheden kan terugbrengen en voor consquentere melkprocdures kan zorgen.
- worden spenen consistent en optimaal gedipt
- worden melkstellen na elk gebruik gespoeld met desinfecterende oplossing
- blootstelling aan mastitius verminderd
- minder mankracht nodig
- hogere doorloopsnelheid in de stal

Het post-dippen van koeien na het melken voorkomt bacteriële infecties en helpt de uiers gezond te houden. Het dipmiddel moet echter wel op de juiste manier worden aangebracht. Het Apollo melksysteem zorgt ervoor dat koeien volledig en consequent worden gedipt na elk melkbeurt. Het Apollo Melksysteem past de Post-dip toe op elke speen terwijl deze nog vacuüm gezogen en uitgerekt is in de tepelvoering. Zo wordt het speenoppervlak optimaal bedekt met het dipmiddel en het gebied gedesinfecteerd voordat het wordt blootgesteld aan de externe omgeving.