Dairy Campus

Van Dijk

3x GEA Monobox met vrijkoeverkeer en naselectie

Hoeksma

Pijlman

Lucky Holsteins

Voor meer video’s en foto’s ga naar www.luckyholsteins.nl